Site logo

Kuratorn

En kurator i ett IBD-team är en person som arbetar med att stötta och hjälpa dig och dina föräldrar på olika sätt. Hos kuratorn kan dina föräldrar få information om vilket stöd de kan få från samhället (t.ex. via vårdbidrag eller Försäkringskassan). Kuratorn kan också hjälpa dig att prata med personalen på skolan för att det ska bli lättare för dig att gå i skolan om dagarna.

Kuratorn kan också erbjuda så kallade stödsamtal, kanske behöver du och dina föräldrar prata om hur ni upplever sjukdomen och hur det påverkar familjen? För dina föräldrar kan det vara bra att veta att ni inte behöver någon så kallad ”remiss”, utan ni kan kontakta kuratorn själva eller få kontakt via personal på den vårdavdelning som ni besöker.
tacklapp