Site logo

Operation/kirurgi

Barn behöver sällan opereras. Men om vanlig medicin inte fungerar kan man i sällsynta fall behöva operera tarmen för att problemen ska försvinna. Vid ulcerös kolit opererar man t.ex. bort tjocktarmen och kopplar sedan ihop tunntarmen med ändtarmen. Vid Crohns sjukdom kan man behöva ta bort en bit av tunntarmen (den sista delen) och en liten bit av tjocktarmen (den första delen) och koppla ihop tunntarmen med tjocktarmen.