Site logo

Immundämpande läkemedel

Kroppens eget skydd mot infektioner kallas för ”immunförsvar”. Det attackerar och slår ut främmande bakterier och virus innan de hinner skada kroppen. Inflammation och feber är tecken på att immunförsvaret är igång och ”slåss” för att skydda din kropp.

Ibland kan immunförsvaret reagera fel så att det istället börjar attackera kroppens egna, friska celler. Då kan man behöva trycka ned immunförsvaret med så kallade ”immundämpande läkemedel”. Man kan ge detta som tabletter och ibland som sprutor. Den här behandlingen ges oftast på sjukhus. Exempel på dessa mediciner är Azathioprin/Imurel (tabletter) eller Metotrexat (sprutor)